Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2014

November 19 2013

September 03 2013

June 09 2013

May 07 2013

ivka
Dawno mnie tu nie było, czas to zmienić :)

February 12 2013

November 28 2012

ivka
Bo pod koniec dnia liczy się tylko to czy jest się szczęśliwym.
— Meneroth
Reposted fromMeneroth Meneroth viafrom-my-soul from-my-soul
ivka
‎"Kiedy ktoś proponuję Ci herbatę albo kawę
zostajesz w jego życiu na dłużej."
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viafrom-my-soul from-my-soul
ivka
Lu­bie Twój za­pach na mo­jej skórze...
I Twój szept w mo­jej głowie... 
— znalezione
Reposted fromIriss Iriss viafrom-my-soul from-my-soul
ivka
Myślę, że miłość zaczyna się w momencie decyzji. W momencie, gdy pytasz siebie, czy chcesz przeżyć swoje życie z tą osobą, dla tej osoby, i mimo paraliżującego strachu, który odczuwasz, decydujesz się odpowiedzieć "tak". Decydujesz się na zawsze oddać tej osobie ważne miejsce w swoim życiu. Dajesz jej kawałek siebie, który będzie do niej należał już na zawsze, niezależnie od tego, co by się później wydarzyło. Wtedy zaczyna się miłość.
— <3
Reposted frommeovv meovv viafrom-my-soul from-my-soul
ivka
Mężczyźni wracają po latach nie po to, żeby utwierdzić kobietę w przekonaniu, że jest jedyna, wspaniała, niepowtarzalna. Mechanizm jest inny. Wracają, bo kiepści się im w życiu. Bo dostali kosza. Bo opuściła ich kobieta. Bo nie mogą z nikim się umówić. Różnie bywa. Więc odszukują te, które gdzieś, kiedyś były ich, były w nich zapatrzone, ślepo zauroczone. Odszukują je, kuszą niedopowiedzeniem, omotują czułymi słówkami, tak długo aż zobaczą ten ogień w ich oczach, aż się utwierdzą w swojej własnej niepowtarzalności. Aż kobieta zawiśnie u ich szyi z jednoznacznym "tak, chcę".Wówczas on wyplącze się z tego niekontrolowanego uścisku, żeby powiedzieć "Ale co chcesz, bo nie rozumiem?".
— znalezione
Reposted fromNeverLoseHope NeverLoseHope viakarabinier karabinier
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl